S.H.E 天使在唱歌Intro+金钟罩铁布衫+梦田歌词


请天使来唱歌 当我很不快乐

很需要一些什么好让心被温热

请天使唱首歌 当心情疲倦了

让我能感觉 被拥抱着

昨天晚上悄悄告诉他

这个遥远的想法

世界只剩下

两个笨孩子在地球上

笨孩子虽然笨啊

也懂善良的想法

有天我和他

一起实现这甜蜜愿望

爹地妈咪一定好好看着你长大

还有好多事情要跟你讲

我要给你个金钟罩 一个铁布衫

走多了崎岖的路也不觉得害怕

我要给你个好灵魂 一副好心肠

看见的美丽风景全都舍得分享

我要给你个金钟罩 一个铁布衫

啦啦啦啦啦啦啦..

啦啦啦啦啦啦啦..

当你在灰心失落

遗失了快乐的时候

心里面会不会

忽然有一首歌

神奇 浮现

像一双暖暖的手

揽住你的 肩头

每个人心里一亩 一亩田

每个人心里一个 一个梦

一颗阿 一颗种子

是我心里的 一亩田

每个人心里一亩 一亩田

每个人心里一个 一个梦

一颗阿 一颗种子

是我心里的 一亩田

用它来种什么(用它来种什么)

用它来种什么

种桃种李 种春风

用它来种什么(用它来种什么)

用它来种什么

种桃种李 种春风

开尽梨花(开尽梨花 开尽梨花)

春又来

那是我心里一亩 一亩田

那是我心里一个 不醒的梦

啦啦啦啦啦啦啦..

啦啦啦啦啦啦啦..

  • 专辑:S.H.E 爱而为一 演唱会影音馆
  • 歌手:S.H.E
  • 歌曲:天使在唱歌Intro+金钟罩铁布衫+梦田

S.H.E 天使在唱歌Intro+金钟罩铁布衫+梦田歌词

相关歌词

S.H.E 天使在唱歌歌词

11/12 12:48
请天使来唱歌 当我很不快乐 很需要一些什么好让心被温热 请天使唱首歌 当心情疲倦了 让我能感觉 被拥抱着 仰望天空 感受着风 你说过愿望星星听得懂 每当情绪 陷落谷底 我就想起你让我相信 打开窗空气会和勇气接通 微笑才能看见天使飞过 听天使在唱歌 我们都要快乐 你手心传来的爱我已接收到了 听天使在唱歌 世界换新颜色 感动会放射 暖暖的热 每当想看见 天使的脸 你就会在我心里浮现 直到今天 恍然了解 你就是天使 我怎会没发现 打开窗倾听你送我的旋律 我要微笑飞到你心里面 原来真爱 就在身边 陪着我

北京天使合唱团 梦田歌词

11/25 10:38
每个人心里一亩 一亩田 每个人心里一个 一个梦 一颗呀一颗种子 是我心里的一亩田 用它来种什么 用它来种什么 种桃种李种春风 开尽梨花春又来 那是我心里一亩 一亩田 那是我心里一个 不醒的梦 专辑:浮云游子 歌手:北京天使合唱团 歌曲:梦田

S.H.E 梦田歌词

12/11 14:57
RAP: 当你在灰心失落 遗失了快乐的时候 心里面 会不会 忽然有 一首歌 神奇 浮现 像一双暖暖的手 揽住你的肩头 每个人心里一亩一亩田 每个人心里一个一个梦 一颗呀一颗种子是我心里的一亩田 每个人心里一亩一亩田 每个人心里一个一个梦 一颗呀一颗种子是我心里的一亩田 用它来种什么?用它来种什么? 种桃种李种春风 用它来种什么? 用它来种什么? 种桃种李种春风 开尽梨花 春又来 RAP: 只看有了什么 不想还少什么 其实 我们拥有很多 都很富有 让心境洁净宽阔 种下爱 种下梦 总有一天会丰收 那

S.H.E 金钟罩铁布衫歌词

12/15 11:34
S.H.E - 金钟罩铁布衫 专辑:Encore 我爱我歌制作 如果问我死后的愿望 还有什么好留下 我立刻回答 一个好孩子在地球上 好孩子你要听话 要有善良的想法 毕竟我无法 时时刻刻看护在身旁 我要给你个金钟罩一个铁布衫 走多了崎岖的路也不觉得害怕 我要给你个好灵魂一副好心肠 看见的美丽风景全都舍得分享 昨天晚上悄悄告诉他 这个遥远的想法 世界只剩下 两个笨孩子在地球上 笨孩子虽然笨啊 也懂善良的想法 有天我和他 一起实现这甜蜜愿望 爹地妈咪一定好好看着你长大 还有好多事情要跟你讲 我有一个金

H.I.M For You (Intro)歌词

11/19 10:55
In the grace of your love I writhe, writhe in pain 在你爱的荣耀中,我为痛苦而挣扎 In 666 ways I love you and I hope you feel the same 用六百六十六种方式爱着你 I'm for you 我只为你 I'm for you 我只为你 I'm killing myself for your love and again all is lost 我为了你的爱而放弃生命却再次失去一切 In 777 way

Chingy Intro (Rid'in Wit Me)歌词

11/27 09:58
(Woo!) Put your hands up (Woo!) Put your hands up ("Deep cause the whole St. Louis is ridin' with me") And uh ("Cause the whole St. Louis is ridin' with me") (Woo!) Put your hands up! (Woo!) Put your hands up! And uh ("Deep cause

张惠妹 阿密特-给亲人,来唱歌吧,等待丰收的父亲歌词

12/20 22:13
给亲人: 我的亲人啊 我很抱歉我并没有好好的照顾你们 现在我在外努力工作 不管我自己过的如何 我会好好的 我的心里永远都有你们 你们永远是我最爱的亲人 来唱歌吧: 年轻的少男少女们 阿密特 阿密特 一起来唱歌跳舞吧 等待丰收的父亲: 父亲出门打猎去 我们几个小孩在森林的入口处等待 看着美丽的瀑布潺潺流下 清凉的 湛蓝的水面 此时狗儿突然高兴的汪汪叫 原来是父亲回来啦 此情此景 我永远也忘不了 制作人:阿弟仔张惠妹 录音师:陈文俊AJ 录音室:强力录音室 混音师:樊乃纲 Kenny Fan 专辑:

Tom Waits Opening Montage: Tom's Piano Intro/Once upon a Town歌词

11/15 10:31
Down through the ages all of the sages said don't spend your wages on love it's graft and collusion about the intrusion and preceding foreclosures there's overexposure down at the crossroads the question is posed bridge is washed out and the highway

Hồ Ngọc Hà Xin Hãy Thứ Tha (feat. Suboi) (My Apology)歌词

12/25 15:52
Xin Hãy Thứ Tha (My Apology) 曲:Dương Khắc Linh(杨克灵) 词:Hoàng Anh(黄英) Rằng em luôn giận anh em đâu nào hay em đã sai Bởi vì em luôn hờn ghen khi anh cười vui với ai Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi Vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh B